פרויקטים

משרד החוץ – מערכות תקשורת וביטחון

תחום : מערכות תקשורת וביטחון

שם הפרויקט: מערכות ביטחון ותקשורת בשגרירויות ישראל בחו"ל.

שם הלקוח: משרד החוץ

תקופת ביצוע : מ- 2008 ועד היום

תיאור הפרויקט:

תכנון, אספקה, התקנה ואינטגרציה של מערכות ביטחון ותקשוב למערך שגרירויות ישראל בעולם (הודו, שבדיה, ברזיל, בלגיה, קנדה ועוד). עקב רגישות הפרויקט הוטסו צוותי החברה בעלי סיווג ביטחוני גבוה לביצוע העבודות.

פריסת רשתות סלולריות