פרויקטים

רישות והתקנת מערכת CCTV ניגריה

תחום : מערכות ביטחון

שם הפרויקט: רישות והתקנת מערכת CCTV (טלוויזיה במעגל סגור)

בנמל הימי בעיר WARRI בניגריה.

שם הלקוח: JULIUS BERGER  (חברה גרמנית מתחום הלוגיסטיקה)

תקופת ביצוע : 3 חודשים

תיאור הפרויקט:

עקב ריבוי של פריצות ומעשי ונדליזים במחסני החברה JULIUS BERGER בנמל הימי בעיר WARRI בניגריה נתבקשה החברה לתכנן ולהתקין מערכת אבטחה משולבת VMD על בסיס CCTV  כמוכן הוקמו מוקד בקרה ושליטה ומערכות כריזה מתקדמות .

תכנון, אספקת המערכת, ההתקנה והאינטגרציה בוצעו כולם עי צוות מיומן שהוטס מישראל לניגריה.

פריסת רשתות סלולריות